İncilden Sözler

Kutsal kitaplar inançla ilgilidir. Bu temel niyet, doğru bir anlayış için önemlidir. İncil, tüm Hıristiyanların kutsal kitabıdır. İnanç, öğreti ve eylemin temeli olarak kabul edilir.”İncil” kelimesi Yunanca “biblion” kelimesinden gelir ve basitçe “kitap” anlamına gelir. İncil aslında 73 kitaptan oluşan bir koleksiyondur.

İncil birinci ve ikinci Ahit olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Her iki bölümde de insanlar Tanrı’ya olan inançlarının heyecan verici deneyimlerini anlatırlar. Eski Ahit’in 46 yazısı, büyük ölçüde Hıristiyanlar ve Yahudiler için ortaktır ve bir halkın veya bireysel halkın Tanrı’nın neredeyse iki bin yıllık deneyimini yansıtır. Eski Ahit dünyanın yaratılışı, insanlığın başlangıcı ve insanların Tanrı’nın iradesine göre nasıl yaşamaları gerektiği hakkındadır. Bazı uzun hikayeler ayrıca inancın babaları ve anneleri hakkında, örneğin İbrahim ve Sara hakkında, Yusuf ve kardeşleri hakkında ve Musa ve Meryam hakkında anlatılırdır. Yeni Ahit’in 27 yazısı 100 yıldan daha kısa bir sürede yazılmıştır. Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’in hizmetini ve O’nun mesajının ilk yayılışını ilan ederler. Elçilerin İşleri ve Pavlus’un mektupları, İsa’nın dirilişinden sonraki zamanı ve ilk Hıristiyan topluluklarının nasıl geliştiğini anlatır.

Bizde bu yazımızda sizlere İncil’in içerisinde geçen sözlerden bir kaçını paylaşacağız. İşte incilden sözler… Daha fazla anlamlı sözler için linke tıklaya bilirsiniz.

İncilden Güzel Sözler

 • Tüm endişelerinizi Tanrı ile boşaltın, çünkü O sizinle ilgilenir. – 1 Petrus
 • Her esenliğin kendisinden geldiği Rabbimiz, ne olursa olsun, her an esenlik versin Hepinizin yanında olsun! – 2 Selanikliler
 • Rabbim, sana sımsıkı sarılanlara, yalnız sana güvenenlere huzur verirsin. – İşay
 • Peder’in benim yerime bir yardımcı olarak göndereceği Kutsal Ruh, size her şeyi açıklayacak ve söylediklerimi size hatırlatacaktır. – Yuhanna
 • Barış yapanlara ne mutlu, çünkü Tanrı onları kendi çocukları olarak adlandıracaktır. – Matta
Kim Allah’a güvenirse, ölümde bile emniyettedir. – Talepler
 • Hükümdarlığını daha da genişletecek ve kalıcı barış getirecek. Davut’un tahtında hüküm sürecek ve krallığını şimdi ve sonsuza dek hak ve doğruluk üzerine kuracaktır. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı bunu gerçekleştirecektir, tutkuyla amacının peşinden koşar. – İşaya
 • Paranın peşinden gitmeyin, sadece sahip olduğunuzla yetin. Çünkü Allah bize söz verdi: “Seni yarı yolda bırakmayacağım, senden asla yüz çevirmem.” – İbraniler
 • Tanrı’nın vaatlerini yerine getireceği ümidiyle sevinin. Zulüm gördüğünüzde dik durun. Ve hiçbir şeyin seni dua etmekten alıkoymasına izin verme. – Romalılar
 • Bu dünyanın standartlarına uymayın, ancak tüm düşüncenizin yeniden hizalanması için Tanrı tarafından kendinizi değiştirmeye izin verin. Ancak o zaman Tanrı’nın iradesinin ne olduğunu, neyin iyi ve mükemmel olduğunu ve O’nu neyin memnun ettiğini yargılayabilirsiniz. – Romalılar
İyilik yapmaktan yorulmayalım. Bol hasat yapacağımız bir zaman gelecek. Sadece önceden pes edemeyiz! – Galatyalılar
 • Sahip olduklarınla ​​yetin ve daha fazlasını isteme çünkü bu boşa bir çabadır – rüzgarı yakalamaya çalışmak gibi. – Vaiz
 • İsa onlara, “Ben yaşam ekmeğiyim” dedi. “Bana gelen bir daha asla acıkmaz ve bana iman eden bir daha asla susamaz.” – Yuhanna
 • Açgözlülük çekişmeye yol açar; ama kim Rab’be güvenirse, ona bir şey olmaz. – Atasözleri -İncil ayeti
 • Çünkü sen harikasın ve mucizeler yapıyorsun, sadece sen Tanrısın, yalnız sensin! – Mezmur
 • Birbirinize tahammül edin ve biri size yanlış yaptığında birbirinizi affedin. Çünkü Mesih de sizi bağışladı. – Koloseliler
Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile kendilerini sevenleri sever.

-Luka
 • Tüm günahlar, hatta küfür bile affedilebilir. Ama Kutsal Ruh’a küfredenler bağışlanma bulamazlar. – Matta 12:31 | İncil ayeti
 • Herkese saygı gösterin. İmanlı kardeşlerinizi sevin, Allah’tan korkun… (Petrus’un 1. Mektubu)
 • Allah’ı sevmek O’nun buyruklarını yerine getirmek demektir. O’nun buyrukları da ağır değildir. (Yuhanna’nın 1. Mektubu)
 • Kardeşlik sevgisi konusunda kimsenin size bir şey yazmasına gerek yoktur. Çünkü Allah size birbirinizi sevmeyi öğretti. Gerçekte bütün Makedonya’dakikardeşlerin hepsini seviyorsunuz. Kardeşler, size rica ediyoruz, bu konuda daha da ilerleyin. (Pavlus’tan Selaniklilere 1. Mektup)
 • Şimdi sana rica ediyorum… birbirimizi sevelim. Bu sana yazdığım yeni bir buyruk değil, başlangıçtan beri kabul ettiğimiz buyruktur. (Yuhanna’nın 2. Mektubu)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir