Güzel Sözler Ve Deyimler

Bazen çok konuşmadan çok şey anlatabiliriz. Nasıl mı? Güzel sözler ve deyimler bu konuda bize çok yardımcı olur. Bende size bazı güzel sözler ve deyimler yazdım. Hadi içinden cımbızla çekip size uyanları kullanın.

 • Aklına gelen başına gelmek
  Olacakları bile bile yanlış yapmak.
 • Akla karayı seçmek
  Sonuca ulaşana kadar çok zahmet çekmek.
 • Ahrette on parmağı yakasında olmak
  Haksızlığa uğrayan kişi, hakkını öbür dünyada kendisinden davacı olarak olması.
 • Al aşağı etmek
  Birini bulunduğu mevkiden indirmek.
 • Ana baba günü
  Sıkıntılı kalabalık.
 • Anasından doğduğuna pişman etmek
  Çok eziyet ederek canından bezdirmek.
 • Aralarına kara kedi girmek
  Aralarına soğukluk girmek, birbirlerine gücenmek.
 • Armudun sapı var, üzümün çöpü var demek
  Hiçbir şeyi beğenmemek ve her şeyin bir kusurunu bulmak.
 • Ateş bacayı sarmak
  Bir olayın tehlikeli bir durum alması.
 • Ayağını sürümek
  Birinin gelmesi, ardından başkalarının da gelmesine yol açmak.
 • Başına çorap örmek
  Birini kötü duruma düşürmek için gizli plan yapmak.
 • Bardağı taşıran son damla
  İnsanın sabrını tüketen son hareket.
Son damla…
 • Baltayı taşa vurmak
  Farkında olmadan karşısındakini rahatsız edecek, kızdıracak söz söylemek.
 • Basireti bağlanmak
  Olabilecekleri sezdiği halde uygun biçimde davranamamak.
 • Canına tak etmek
  Artık dayanamamak, pes etmek.
 • Daldan dala konmak
  Sık sık fikir değiştirmek. Bir işi bitirmeden öbürüne başlamak.
 • Dağ fare doğurdu
  Beklentinin çok büyük olduğu bir durumda, istenilenin çok altında bir sonuç almak.
 • Eski köye yeni adet getirmek
  Alışılmış durumun aksine yeni bir şey yapmak.
 • Gafil avlanmak
  Beklemediğiniz bir anda, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalmak.
 • Gözü dönmek
  Bir olaya aşırı tepki vermek ve istem dışı davranmak.
 • İpe un sermek
  Yapmak istemediği bir işe olmayacak bahaneler uydurmak.
 • Kan beynine sıçramak
  Aşırı sinirlenmek, aşırı tepki vermek.
 • Kendi mezarını kazmak
  Kendisine zarar verecek, belkide ölümüne sebep olacak işler yapmak.
 • Nevri dönmek
  Sinirlenip bunu belli etmek.
 • Ocağını söndürmek
  Ailenin dağılmasına sebep olmak.
 • Ailenin dağılmasına sebep olmak
  Haksız yere eziyet çekmek, zarar ve ceza görmek.  
 • Oldu bitti ye getirmek
  Emrivaki yapmak, geri dönülmesi güç bir durum oluşturmak. 
 • Pabuç bırakmamak
  Yılmamak, korkmayıp yapacağından vazgeçmemek.
Papuç bırakmamak
 • Rahat yüzü görmemek
  Huzur, bolluk, görmemek. Sürekli sıkıntı, darlık çekmek. 
 • Ruhu bile duymamak
  Anlamamak, hiçbir bilgisi, haberi bulunmamak. Olan biteni sezememek. 
 • Rüyasında bile görememek
  Olacağını hiç aklına getirmemek, ihtimal bile vermemek. 
 • Saç saça baş başa olmak
  Kıyasıya kavgaya tutuşmak.
 • Sağlam kazığa bağlamak
  Bir işin aksamadan yürümesini sağlayacak önlemleri almak ve güvenilir bir duruma getirmek.
 • Taş attı da kolu mu yoruldu
  Bu kazancı sağlamak için hiç yoruldu mu, emek verdi, para harcadı mı?
 • Taşı sıksa suyunu çıkarır
  Bedence çok kuvvetli, dinç kimse. 
 • Üstü kapalı konuşmak
  Açık, kesin ifadeler kullanmadan konuşup dinleyenin anlamasına bırakmak. 
 • Üstüne bir bardak soğuk su içmek
  O işten umudunu kesmek, o işin olacağına inanmamak, parasını ya da malını almaktan vazgeçmek.
Üstüne bir bardak su
 • Vebali boynuna olmak
  Bir işin günahını yüklenmek.
 • Vur dedikse öldür demedik ya
  Bir işi yerine getirirken aşırılığa kaçıp da o işi berbat edene karşı söylenir.
 • Yakayı ele vermek
  Yakalanmak, kaçamamak.
 • Yere bakan yürek yakan
  Uslu, uysal, sessiz görünüp gizliden gizliye ve sinsice dolap çeviren kimse. 
 • Zemzemle yıkanmış olmak
  Biri, ötekine göre çok daha iyi nitelikte olmak.
 • Zevkten dört köşe olmak
  Çok mutlu olduğu anlaşılmak, çok sevinip keyiflenmek ve aşırı zevk duymak. 

İşte böyle, az söz söyleyip çok şey anlatmak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir